Fiziki kanallar və əməliyyatlar sahəsinin (Fiziki kanallar istiqaməti üzrə) Məhsul sahibi/Aparıcı Məhsul Sahibi/Baş Məhsul Sahibi (Product Owner)

Daimi Tam gün

İş haqqında

Görəcəyiniz işlər :

 • Bankın filial şəbəkəsində icra olunan xidmətlərin səmərəliyinin artırılması istiqamətində prosesə rəhbərlik etmək;
 • Bankın filial şəbəkəsi üzrə strateji hədəflərinə çatması üçün təkliflər vermək və onların icrasında iştirak etmək;
 • Müştərilərin və filial əməkdaşlarının tələblərini öyrənmək, müşahidə etmək, araşdırmaq, təhlil etmək;
 • Kredit, depozit, kart və digər xidmətlər üzrə tələbləri və əngəlləri aşkarlamaq üçün bir neçə komanda ilə əməkdaşlıq etmək;
 • Özünəxidmət xidmətlərinin filiallarda inkişaf etdirmək və bu sahədə müxtəlif araşdırmalar aparmaq;
 • Filiallarda gözləmə və xidmət vaxtının azaldılması üçün təyin edilən tapşırıqları idarə etmək və onların icrasını təmin etmək;
 • Filiallarda icra olunan əməliyyatların alternativ kanallara ötürülməsini təşkil etmək;
 • Tələblər və yekun materialları proqramçılarla müzakirə etmək və tələbləri açıq şəkildə komandaya izah etmək;
 • Tələblərlə bağlı yerinə yetirilməmiş işlərin siyahısını tərtib etmək, yeniləmək və prioritetləşdirmək;
 • Hər bir tapşırıq ilə bağlı qəbul meyarlarını müəyyən etmək;
 • Tapşırıqların planlaşdırılması ilə bağlı iclaslarda iştirak etmək;
 • Tətbiq olunmuş yeniliklərlə bağlı gedişatı izləmək və qiymətləndirmək;

Bizim üçün uyğun namizəd :

 • Bank işi və ya digər əlaqəli layihə işi üzrə minimum 2 il təcrübə və biliklərə;
 • Biznes tələblərinin toplanması, məlumatların təhlili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı  təcrübəyə;
 • Bankın satış/xidmət nöqtələrində istifadə olunan proqram təminatları sahəsində təcrübəyə;
 • WEB üzrə UI / UX baza biliklərinə;
 • “Agile” düşüncə tərzinə;
 • Danışıqlar aparmaq və liderlik üzrə güclü bacarıqlara;
 • Komandada və fərdi şəkildə işləmək bacarığına;
 • Strateji və taktiki düşüncə qabiliyyətinə;
 • İşə yüksək enerji və həvəslə yanaşmaq, ətrafındakı insanlara təsir göstərmək qabiliyyətinə;
 • Komandada səmimiyyət formalaşdıraraq rahat və effektiv iş mühiti yaratmaq qabiliyyətinə sahib olan şəxsdir.

Üstünlük verilən kriteriyalar :

 • Kredit, depozit, kart proseslərinin rəsmiləşdirilməsi barəsində məlumatlı olmaq;
 • Bankın filiallarında çıxan problemlərin həlli üzrə təcrübəyə malik olmaq;
 • Özünəxidmət həlləri (ATM, Ödəniş terminalları və s.) üzrə təcrübəyə sahib olmaq;
 • Yerli bankların bazara təqdim etdikləri məhsul və xidmətləri barəsində detallı məlumatlara sahib olmaq;
 • Bank qanunvericiliyi tələbləri ilə məlumatlı olmaq;
 • Təqdimatların və hesabatların hazırlanması sahəsində (Power Point, Excel) baza anlayışlara sahib olmaq.