Fiziki kanallar və əməliyyatlar sahəsinin baş məhsul sahibi

Daimi Tam gün

İş haqqında

Görəcəyiniz işlər:


• Bankın əməliyyat sahəsi üzrə proseslərin səmərəliyinin artırılması istiqamətində rəhbərlik etmək;
• Bankın əməliyyat istiqamətində strateji hədəflərinə çatması üçün təkliflər vermək və onların icrasında iştirak etmək;
• Filiallardan və digər struktur bölmələrinin əməkdaşlarının əlaqəli ehtiyyaclarını öyrənmək, müşahidə etmək, araşdırmaq, təhlil etmək;
• Kartlar üzrə klirinq və digər sorğuların sürətli həlli üçün təkmilləşdirmə tədbirlərini hazırlamaq
• Ödəniş terminalları üzrə sorğuların sürətli həlli üçün təkmilləşdirmə tədbirlərini hazırlamaq
• Kredit, depozit, kart, nağdsız köçürmələr, ödənişlər və digər xidmətlər üzrə tələbləri və əngəlləri aşkarlamaq üçün bir neçə komanda ilə əməkdaşlıq etmək;
• Arxiv işini mütəmadi qaydada inkişaf etdirmək və bu sahədə müxtəlif araşdırmalar aparmaq;
• Qanunvericilik tələblərindən irəli gələn tapşırıqların qiymətləndirilməsini, həmçinin bankın əməliyyat infrastrukturuna inteqrasiyasını vaxtlı-vaxtında təmin etmək;
• Mövcud və yaradılacaq yeni məhsul, xidmətlər üzrə mərkəzləşdirilmiş dəstək yanaşmalarını inkişaf etdirmək;
• Filiallarda gözləmə və xidmət vaxtının azaldılması üçün təyin edilən tapşırıqları idarə etmək və onların icrasını təmin etmək;
• Tələblər və yekun materialları proqramçılarla müzakirə etmək və tələbləri açıq şəkildə komandaya izah etmək;
• Tələblərlə bağlı yerinə yetirilməmiş işlərin siyahısını tərtib etmək, yeniləmək və prioritetləşdirmək;
• Hər bir tapşırıq ilə bağlı qəbul meyarlarını müəyyən etmək;
• Tapşırıqların planlaşdırılması ilə bağlı iclaslarda iştirak etmək;
• Tətbiq olunmuş yeniliklərlə bağlı gedişatı izləmək və qiymətləndirmək;

Bizim üçün uyğun namizəd:


• Bank işi və ya digər əlaqəli layihə işi üzrə minimum 2 il təcrübə və biliklərə;
• Əməliyyat sahəsi üzrə tələblərin toplanması, məlumatların təhlili və qiymətləndirilməsi təcrübəyə;
• Bankda istifadə olunan proqram təminatları sahəsində təcrübəyə;
• Mühasibatlıq modeli üzrə biliklərinə;
• “Agile” metodologiyaları üzrə təcrübəyə (arzuolunandır);
• Danışıqlar aparmaq və liderlik üzrə güclü bacarıqlara;
• Komandada və fərdi şəkildə işləmək bacarığına;
• Strateji və taktiki düşüncə qabiliyyətinə;
• İşə yüksək enerji və həvəslə yanaşmaq, ətrafındakı insanlara təsir göstərmək qabiliyyətinə;
• Komandada səmimiyyət formalaşdıraraq rahat və effektiv iş mühiti yaratmaq qabiliyyətinə sahibdir.
Üstünlük verilən kriteriyalar:
• Kredit, depozit, kart proseslərinin rəsmilləşdirilməsi barəsində məlumatlı olmaq;
• Bankın filiallarında çıxan problemlərin həlli üzrə təcrübəyə malik olmaq;
• Özünəxidmət həlləri (ATM, Ödəniş terminalları və s.) üzrə təcrübəyə sahib olmaq;
• Kart əməliyyatları və hesablaşmalar üzrə biliklərə sahib olmaq;
• Yerli bankların bazara təqdim etdikləri məhsul və xidmətləri barəsində detallı məlumatlara sahib olmaq;
• Bank qanunvericiliyi tələbləri ilə məlumatlı olmaq;
• Oracle FlexCube, İBM BPM və digər proqram təminatlarının arxitektur xüsusiyyətləri üzrə təcrübəyə sahib olmaq;
• Təqdimatların və hesabatların hazırlanması sahəsində (Power Point, Excel) baza anlayışlara sahib olan şəxsdir.