Tətbiq performansı monitorinqi üzrə aparıcı mühəndis / baş mühəndis

Daimi Tam gün

İş haqqında

Vəzifə öhdəlikləri:

 • Production-da olan müxtəlif servislərin 24/7 rejimində davamlı monitorinqi və idarə olunması;
 • Front-End və Back-End code səviyyəsində analiz;
 • Monitorinq prinsipləri haqqında anlayış, applikasiya və infrastruktur monitorinqi alətlərindən istifadə təcrübəsi (Dynatrace, Firebase, Google analytics, Grafana, Prometheus və s.);
 • Production mühitində baş verən problemlərin monitorinqi və müəyyən olunması, eyni zamanda 1-ci və 2-ci səviyyə infrastruktur və applikasiya problemlərin müəyyən olunması;
 • Problemin səbəbinin dərin analizi və cloud/infrastruktur problemlərinin həlli üçün təkliflərin verilməsi;
 • Product, R&D və Support komandaları ilə birlikdə işləyərək problemlərin üzə çıxarılması və həlli;
 • Applikasiya və infrastruktur haqqında vacib məlumatları özündə saxlayan dashboard-ların qurulması və onlara nəzarət;
 • Monitorinq dashboard-ları, problem analizi, üzə çıxan insidentlərin həlli, sənədləşdirmə və koordinasiyası;
 • Alert-lərə əhəmiyyət dərəcəsinə görə cavab vermək və prosedur və strategiyalara müvafiq olaraq problemlərin sürətli şəkildə report olunması;
 • Testing texnologiyaları ilə işləmək ( Jmeter, K6, Postman və s.).

 

Bizim üçün uyğun namizəd:

 • Veb-texnologiyalarla bağlı anlayışı (REST, cloud-based applikasiyalar);
 • Logging və Management sistemləri ilə təcrübəli (ElasticSearch, Kibana və s.) ;
 • Mikroservislər və Smartscape servis topologiyası haqqında baza anlayışları olan;
 • Applikasiya performans problemlərinə analitik incələmə və texniki  bacarığına sahib;
 • Database sistemləri və SQL bilikləri olan;
 • Ən azı bir proqramlaşdırma və ya scripting dili ilə bağlı təcrübəsi olan (Javaya üstünlük verilir);
 • Front-end tərəfli (Javascript (React.JS))
 • Şəbəkə haqqında baza bilikləri olan, HTTP, DNS, Load-balancers, şəbəkə təhlükəsizliyi və s;
 • Yüksək ünsiyyət bacarıqlarına sahib;
 • Git haqqında anlayışı olan şəxsdir.