Texnologiya və arxitektura sahəsinin Sayt etibarlılığı üzrə baş mühəndisi

Daimi Tam gün

İş haqqında

Görəcəyiniz işlər:

 • Sistemlərin etibarlılığını artırmaq, problemlərin avtomatlaşdırılmış şəkildə aradan qaldırılması və ya miqyaslılığı yaxşılaşdırmaq;
 • Təşkilat daxilində keyfiyyət hesabatlılığını yaxşı müəyyən edilmiş proseslər, ölçülər və proses keyfiyyəti üçün hədəflərlə idarə etmək;
 • Təsirli postmortemlərə rəhbərlik etmək və tədbirlərə əməl olunmasını təmin etmək;
 • Qüsurlara dözümlü yanaşmalara diqqət yetirməklə, inkişaf həyat dövrümüzə mühəndislik etibarlılığını aşılamaqla tətbiqlərin inkişafının əlçatanlığını, gecikmə müddətini, miqyasını və səmərəliliyini idarə etmək;
 • Resurs planlaşdırılması, performans təhlili, alətlər və digər qeyri-funksional sistem tələblərini idarə etmək;
 • Xidmət keyfiyyəti hədəflərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün ölçülərə əsaslanan prosesləri həyata keçirməkdir.

Bizim üçün uyğun namizəd:

 • Böyük real vaxt sistemlərinin layihələndirilməsi, inkişafı, idarə olunmasının bütün aspektləri üzrə mütəxəssis biliyi;
 • Layihə və prosesin idarə edilməsi bacarığı və təcrübəsi;
 • Funksiyalar arasında rəhbərlik etmək və matris heyətini motivasiya etmək bacarığı;
 • Bulud, SaaS və virtuallaşdırma konsepsiyaları və performans problemləri təcrübəsi;
 • SLO və SLA daxil olmaqla, sistemin keyfiyyət ölçülərinin müəyyən edilməsi və monitorinqi üzrə bilikləri;
 • Konteynerlər və konteyner orkestrasiyası alətləri ilə təcrübəsi;
 • Performans məlumatlarının toplanması, təhlili, problemlərin aradan qaldırılması və sazlanması üzrə praktiki təcrübəsi olan namizəddir.